Povestea noastră

"Şcoala nu e anticamera vieţii, ci unul dintre laboratoarele ei ocupate de copii." - Mircea Sântimbreanu

125
DE COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2018-2019
72
PROFESORI ȘI ÎNVĂȚĂTORI
19
CLASE DE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
26
SĂLI DE CURS

“Prima îndrăzneală necesară este aceea de a crede în tine.”

Mircea Sântimbreanu

Viziunea școlii

ȘCOALA este acel spațiu privilegiat în care fiecare copil pășește cu emoție, cu sfială, cu speranță. Aici descoperă valorile fundamentale ale devenirii umane: CUNOAȘTEREA, PRIETENIA, ÎNCREDEREA, CREDINȚA, SOLIDARITATEA, GENEROZITATEA, CURAJUL, RESPONSABILITATEA, ALTRUISMUL.

Aici își construiește sinele, își șlefuiește personalitatea, își află limitele și învață cum să le depășească. Aici învață să împartă ceea ce are cu cei din jur, să împărtășească idei și trăiri. Aici devine, pas cu pas, OM.

Misiunea școlii

Demersul educativ se cristalizează pe parcursul anilor de școală, pe fundamentul unor obiective centrate pe elev.

Considerăm că rolul școlii este de a-i ajuta pe elevi:

 • Să cunoască și să prețuiească valorile umane fundamentale.
 • Să-i respecte pe cei din jur, indiferent de etnie, de rasă, de confesiune, de clasă socială.
 • Să-și cunoască, să-și cultive și să-și valorifice aptitudinile.
 • Să se dezvolte armonios având ca deviză „Minte sănătoasă în corp sănătos”.
 • Să cunoască istoria poporului căruia îi aparțin.
 • Să dobândească informații esențiale despre ei și despre lumea în care trăiesc.
 • Să devină conștienți de importanța protejării mediului prin participarea activă la acțiuni ecologice.
 • Să-și respecte confesiunea și valorile spirituale naționale.
 • Să cunoască limba poporului din care fac parte și să-i respecte normele.
 • Să dobândească un nivel de pregătire care să le permită accesul și parcurgerea cu succes a ciclului următor de învățământ.
 • Să arate respect și toleranță pentru cei din jur și pentru nevoile acestora.
 • Să participe și să inițieze activități de voluntariat în comunitatea din care fac parte, aducându-și astfel contribuția la schimbarea în bine, devenind mai responsabili din punct de vedere social.
 • Să aprecieze comunicarea și spiritul de echipă.
 • Să cunoască valorile, tradițiile și cultura țărilor europene.

*Să înțeleagă și să respecte valorile democratice.

*Să comunice în cel putin o limbă de circulație europeană.

*Să cunoască și să dobândească completențele necesare integrării pe piața muncii europene.