Programul unitaţii se derulează în două schimburi:

- schimbul I     8.00 - 12.00

- schimbul II  12.00 - 19.00