CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Rolul Consiliului de Administrație în școală este esențial pentru gestionarea eficientă a instituției și pentru asigurarea unui mediu educațional propice. Consiliul de Administrație reprezintă un organism de conducere și decizional care are responsabilitatea de a lua decizii strategice și de a contribui la buna funcționare a școlii. Acesta este format din reprezentanți ai cadrelor didactice, părinților, elevilor și ai comunității locale.

Unul dintre principalele roluri ale Consiliului de Administrație este acela de a contribui la elaborarea și implementarea politicilor școlare. Membrii consiliului lucrează în colaborare pentru a dezvolta strategii și obiective care să sprijine excelența academică și dezvoltarea personală a elevilor. Ei contribuie la stabilirea direcțiilor pe termen lung ale școlii și la evaluarea performanțelor acesteia.

Consiliul de Administrație are și un rol crucial în gestionarea resurselor financiare ale școlii. Aprobatul bugetar, monitorizarea cheltuielilor și asigurarea unei gestionări financiare responsabile sunt aspecte cheie ale mandatului său. Astfel, consiliul contribuie la asigurarea unei infrastructuri adecvate, a dotărilor necesare și la oferirea de burse sau programe de sprijin financiar pentru elevi.

O altă responsabilitate importantă este aceea de a facilita comunicarea între diferitele părți interesate, cum ar fi cadrele didactice, părinții și elevii. Consiliul de Administrație oferă un cadru pentru discuții deschise și transparente, favorizând implicarea comunității în viața școlii. Prin intermediul ședințelor periodice și al altor mijloace de comunicare, membrii consiliului contribuie la stabilirea unui climat armonios și colaborativ în școală.

Consiliul de Administrație reprezintă o verigă esențială în buna funcționare a școlii, având un impact semnificativ asupra direcției strategice, a resurselor financiare și a comunicării în cadrul instituției. Membrii săi aduc expertiza și perspectiva lor pentru a asigura un mediu educațional în care fiecare elev să poată atinge succesul învățării și să se dezvolte armonios.

Funcția Nume Observații
Președinte Director Maria Minodora Vișan profesor
Membru Director Adjunct Alexandra Drăcea profesor
Membru Elena Mihaela Prioteasa profesor
Membru Neagu Cristina Daniela prof. înv. primar
Membru Simona Voiculescu profesor
Membru Simona Gabriela Ene reprezentant al Asociației Reprezentative a Părinților
Membru Iulian Adam reprezentant al Asociației Reprezentative a Părinților
Membru Mirela Matanie reprezentant al Asociației Reprezentative a Părinților
Membru Cristian Gabriel Teodoriu reprezentant al Primarului sectorului 5
Membru Constantin Vladimir Naciu reprezentant al Consiliului Local al sectorului 5
Membru George Alexandru Ploscaru reprezentant al Consiliului Local al sectorului 5
Membru Matei Ion reprezentant al Consiliului Local al sectorului 5
Observator Diana Mandea prof. înv. primar, lider sindical pentru Sindicat învățământ sector 5
Observator Floricica Mirea prof. înv. primar, lider sindical FSLI

Hotărârile Consiliului de Administrație

keyboard_arrow_up