DOCUMENTE DE INTERES

Aici veți găsi informații utile și resurse importante, cum ar fi regulamentele școlii, programul de cursuri, procedurile de admitere și alte documente relevante pentru părinți și elevi. Scopul acestei secțiuni este de a asigura transparența și accesibilitatea la informațiile necesare pentru buna desfășurare a vieții școlare.

REGULAMENTUL INTERN

Normele, regulile și procedurile specifice care guvernează comportamentul și interacțiunile în cadrul instituției noastre școlare.

DESCĂRCARE

STATUTUL ELEVULUI

Drepturile și responsabilitățile elevilor, precum și normele de conduită și etică pe care trebuie să le respectăm în mediul școlar.

DESCĂRCARE

CONTRACT EDUCAȚIONAL

Acest document esențial detaliază condițiile academice, regulile de conduită, drepturile și obligațiile elevilor.

DESCĂRCARE

CONDIȚII OBȚINERE BURSĂ

Informații detaliate cu privire la criteriile și procedurile pe care elevii trebuie să le îndeplinească pentru a obține burse școlare.

DESCĂRCARE

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

Planul de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” reflectă  viziunea pe termen lung pentru îmbunătățirea calității educației.

DESCĂRCARE

PLAN MANAGERIAL 2023-2024

Planul de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” reflectă  viziunea pe termen lung pentru îmbunătățirea calității educației.

DESCĂRCARE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA SÂNTIMBREANU”

ANUL 2020

O colecție detaliată de informații relevante, precum regulamente școlare, proceduri administrative, formulare utile, și alte documente esențiale.

DESCĂRCARE 

ANUL 2019

O colecție detaliată de informații relevante, precum regulamente școlare, proceduri administrative, formulare utile, și alte documente esențiale.

DESCĂRCARE

ANUL 2023

O colecție detaliată de informații relevante, precum regulamente școlare, proceduri administrative, formulare utile, și alte documente esențiale.

DESCĂRCARE

keyboard_arrow_up