Vânătoarea de lectură în biblioteci

Proiect derulat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic din București, pentru două ediții consecutive: Ediția I, an școlar 2021-2022 și Ediția a II-a, an școlar 2022-2023.

Profesor coordonator: Prof. înv. primar Păduraru Victoria
Profesor documentarist bibliotecar: Dragu Lăcrămioara

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului a fost următoarea:

 • Scopul – dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor, promovarea lecturii și asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniți din medii culturale, economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informație prin intermediul structurilor info-documentare biblioteci școlare, centre de documentare și informare (CDI), biblioteci publice).
 • Obiectivul general al Concursului municipal „Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I, din 2021 este dobândirea, dezvoltarea și demonstrarea competențelor de lectură și competențelor digitale ale elevilor din unitățile de învățământ din municipiul București, utilizând eficient resursele structurilor info-documentare din propriile unități școlare și din bibliotecile publice din municipiul București.

Obiectivele concursului municipal „Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I, 2021 sunt:

 • Dezvoltarea abilităților de lectură, a competențelor digitale și a competențelor de comunicare pentru elevii participanți în proiect;
 • Dezvoltarea parteneriatului între bibliotecile școlare din municipiul București și Biblioteca Metropolitană București, prin filialele sale.

Parteneri și responsabilități: Casa Corpului Didactic București care planifică, implementează și evaluează proiectul în anul școlar 2021-2022; asigură managementul proiectului la nivelul municipiului București; participă la evaluarea produselor realizate de elevi, fazele pe sector și pe municipiu și Biblioteca Metropolitană București care desemnează o persoană din partea instituției care va face parte din echipa de implementare la nivelul fiecărui sector; facilitează accesul echipelor înscrise în proiect la rețeaua de filiale din fiecare sector; oferă sprijin echipelor, prin bibliotecarii din filiale, în alegerea cărților; participă la evaluarea produselor realizate de elevi, fazele pe sector și pe municipiu.

Descrierea concursului „Vânătoare de lectură în biblioteci” ediția I

Concursul s-a desfășurat pe următoarele categorii de vârstă: primar, gimnazial și liceal.

Componența unei echipe:

 • 3-5 elevi din același ciclu de învățământ și din aceeași unitate școlară;
 • 1 profesor coordonator din unitatea școlară;
 • 1 bibliotecar/ profesor documentarist din unitatea școlară.

În cadrul concursului municipal „Vânătoarea de lectură în biblioteci”, echipele trebuiau să aleagă un mesaj specific categoriei de vârstă, din lista afișată de echipa de management de pe site-ul CCD București, pe care trebuiau să-l identifice în cărțile din biblioteci. În urma lecturii cărții, care a corespuns mesajului descifrat, echipele au realizat un produs digital, la alegere, utilizând aplicații web.

Etapele concursului

 1. Etapa pe școală. Elevii, sub îndrumarea responsabililor de proiect de la nivelul școlii, au avut de întreprins următoarele acțiuni:

În baza mesajelor coordonatorului de proiect, echipe formate din min 3 – max 5 elevi din același ciclu de învățământ (primar, gimnaziu, liceu) și aceeași unitate școlară, aleg o carte din bibliotecă, o citesc și realizează o fișă de prezentare a echipei și a cărții alese și un produs digital.

Produse digitale, la alegere: o copertă sau un afiș realizată într-o aplicație web, benzi desenate într-o aplicație web, o prezentare în Prezi/ Canva sau orice altă aplicație digitală;

Produse digitale, la alegere: Un cântec cu versuri originale și acompaniament propriu/ sau cover, realizat într-un program de editare muzică; Un film de maximum 3 minute într-un program de editare video;

 1. Etapa pe sector.

Produse digitale, la alegere: Un cântec cu versuri originale și acompaniament propriu/ sau cover, realizat într-un program de editare muzică;Un film de maximum 3 minute într-un program de editare video.

Elevii, sub îndrumarea responsabililor de proiect de la nivelul școlii, au întreprins următoarele acțiuni:

 • Au identificat mesajul în cărțile din bibliotecile publice, filiale ale Bibliotecii Metropolitane București, din sectorul în care se află unitatea școlară;
 • Au făcut 5 fotografii de la vizitele în biblioteca aleasă din sector, filială a Bibliotecii Metropolitane București;
 • Au realizat un produs digital, la alegere:
 • un cântec cu versuri și acompaniament propriu, realizat într-un program de editare muzică, prin care se argumentează de ce cartea se potrivește cu mesajul;
 • un film de maximum 3 minute într-un program de editare video.
 1. Etapa pe municipiu.

Produse digitale, la alegere: Un jurnal de lectură cu elemente de animație, realizat într-o aplicație web; Un joc video, creat într-un soft de editare gaming.

Elevii, sub îndrumarea responsabililor de proiect de la nivelul școlii, au avut de  întreprins următoarele acțiuni:

 • Au identificat mesajul în cărțile din Biblioteca Metropolitană București (sediul central);
 • Au făcut 5 fotografii de la vizitele în Biblioteca Metropolitană București;
 • Au realizt un produs digital, la alegere: un jurnal de lectură cu elemente de animație, realizat într-o aplicație web; un joc video, creat într-un soft de editare gaming.

Responsabilități:

Unitățile de învățământ înscrise în concurs (care au bibliotecă sau centru de documentare și informare):

 • desemnează un responsabil de proiect pe unitatea școlară;
 • realizează managementul proiectului la nivelul unității;
 • gestionează documentele de înscriere;
 • organizează echipele din unitate care vor participa la etapa pe școală;
 • asigură implicarea elevilor în proiect, în funcție de scenariul în care se află unitatea de   învățământ, respectând prevederile legale și procedurile specifice în vigoare;
 • comunică cu responsabilii proiectului din Casa Corpului Didactic a Municipiului București;
 • liberează diplomele de participare pentru etapa locală;
 • promovează proiectul în cadrul unității și în comunitatea educativă părinți, administrație locală s.a).

Cele două echipe s-au prezentat la concurs cu două produse pentru jurizare: fișa de prezentare pentru concurs a echipei nr. 1 și produsul digital.

La etapa pe sector și pe Municipiu a participat o singură echipă. Etapele concursului au fost similare. Copiii, au identificat  din nou mesajele primite de la Casa Corpului Didactic, au ales un mesaj, apoi s-au gândit să citească o carte cu un mesaj similar. Împreună cu copiii am vizitat Biblioteca Vasile Alecsandri filiala sector 5,  unde au împrumutat cartea aleasă si au citit-o.

Anul acesta la ediția  II-a, an școlar 2022-2023 , proiectul s-a extins devenind proiect regional, coordonator : Casa Corpului Didactic a Municipiului București, partener : Biblioteca Metropolitană. Școala noastră participă  din nou la Concursul „Vânătoare de lectură în biblioteci” și anul acesta.

Scopul proiectului regional „Vânătoarea de lectură în biblioteci” este :

 • Dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor, promovarea lecturii și asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniți din medii culturale, economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informație prin intermediul structurilor info-documentare (biblioteci școlare, centre de documentare și informare (CDI), biblioteci publice)

Obiectivele proiectului regional „Vânătoarea de lectură în biblioteci” este:

 • Dobândirea, dezvoltarea și demonstrarea de lectură și a competențelor digitale ale elevilor din unitățile de învățământ participante, utilizând eficient resursele structurilor info-documentare din propriile biblioteci școlare și din bibliotecile publice.
 • Dezvoltarea parteneriatului între bibliotecile școlare și bibliotecile publice

La etapa pe școală s-au înscris două echipe. La etapa pe sector a participat o singură echipă la categoria clasele III-IV. Și de data aceasta echipa școlii noastre a câștigat locul I .

Desfășurarea concursului :

 • CCD București va posta pe site, în zona concursului „Vânătoarea de lectură în biblioteci” câte trei mesaje pentru fiecare etapă a concursului
 • Echipele vor alege un mesaj și vor alege o carte din bibliotecă, pe care o vor citi și vor realiza o fișă de prezentare și un produs digital. Produse digitale, la alegere, realizate în aplicații web:

Etapa pe școală

 • O copertă sau un afiș;
 • O prezentare.

Etapa județeană/ pe sector:

 • Benzi desenate într-o aplicație web;
 • Un film de maximum 3 minute într-un program de

editare video.

Etapa regională:

 • Un jurnal de lectură cu elemente de animație, realizat într-o aplicație web;
 • Un cântec cu versuri originale și acompaniament propriu/ negativ, realizat într-un program de editare muzică. Produsele vor fi realizate în aplicații web gratuite.

La etapa pe școală s-au înscris două echipe. In urma mesajelor trimise de Casa Corpului Didactic, copiii au identificat mesajele, respectiv cărțile, apoi au venit la biblioteca școlii noastre pentru a căuta o carte. În prezent, echipa calificată se pregătește pentru ultima etapă a concursului,  pe  Municipiu. În urma vizitei la Biblioteca Metropolitană București, copiii au împrumutat o carte și au realizat un produs digital. La finele lunii iunie concursul se incheie.

Articol oferit de doamna bibliotecar Lăcrămioara Dragu.
Mișcarea națională „Și eu trăiesc sănătos!” – SETS: Educație pentru un viitor sănătos
Fenomenul bullyingului în școli
keyboard_arrow_up