Rolul Consiliului Elevilor

Reprezentarea Elevilor: Unul dintre principalele roluri ale Consiliului Elevilor este acela de a reprezenta interesele și preocupările elevilor în fața administrației școlare și a cadrelor didactice. Acest organism asigură că vocile elevilor sunt auzite în procesul decizional, contribuind la modelarea politicilor școlare.

Promovarea Participării Elevilor: Consiliul Elevilor încurajează participarea activă a elevilor în viața școlii. Organizarea de evenimente, activități și proiecte cu implicarea elevilor contribuie la formarea unei comunități școlare dinamice și interconectate.

Inițierea Proiectelor și Inițiativelor: Consiliul Elevilor are rolul de a identifica nevoile și aspirațiile elevilor și de a iniția proiecte sau inițiative care să răspundă acestora. De exemplu, pot fi organizate campanii de conștientizare, proiecte culturale sau acțiuni caritabile.

Colaborarea cu Administrația Școlii: Prin intermediul reprezentanților lor, membrii Consiliului Elevilor colaborează cu administrația școlii pentru a găsi soluții la problemele semnalate și pentru a aduce îmbunătățiri în cadrul instituției.

Dezvoltarea Abilităților de Leadership: Membrii Consiliului Elevilor au oportunitatea de a-și dezvolta abilități importante precum leadershipul, comunicarea eficientă, rezolvarea de probleme și negocierea. Aceste abilități sunt esențiale pentru creșterea personală și profesională a elevilor.

Favorizarea Spiritului de Echipă: Consiliul Elevilor contribuie la crearea unui spirit de echipă și solidaritate între elevi. Prin proiecte și activități comune, membrii Consiliului stimulează colaborarea și prietenia între elevi din diferite clase și cicluri de învățământ.

Evenimente și Tradiții Școlare: Consiliul Elevilor poate juca un rol crucial în organizarea evenimentelor și tradițiilor școlare, precum serbări, baluri, competiții sportive sau acțiuni caritabile. Aceste evenimente contribuie la crearea unui mediu școlar vibrant și plin de energie.

Reprezentantul Consiliului Elevilor în anul școlar 2023-2024 este Drăgoi Carla Maria.

Consiliul Elevilor nu este doar o structură formală în cadrul școlii, ci reprezintă inima unei comunități elevilor activi și implicați. Prin intermediul acestui organism, elevii devin parteneri activi în modelarea experienței lor educaționale și contribuie la construirea unei școli care să încurajeze învățarea, dezvoltarea personală și implicarea civică.

Consiliul elevilor, An Școlar 2021-2022

Președinte – Andrei Alexe, clasa a VIII-a
Vicepreședinte – Dorin Crăciun, clasa a VIII-a A
Coordonatori:
Rareș Teodor Pîrlogea, clasa a V-a A
Ryhanna Teoader, clasa a VI-a D
Maria Raisa Barbu, clasa a VII-a D
Rebecca Stroe, clasa a VIII-a B
Secretar – Ana Maria Roberta Vasilescu, clasa a VIII-a A
Cadru didactic coordonator – prof.dr. Alina Karina Nițu

Consiliul elevilor, an școlar 2018-2019

Consiliul Elevilor a fost constituit și funcționează în școala noastră, în temeiul prevederilor stipulate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5079 din 19.09.2016, modificat și completat prin OMEN nr.3027/8.01.2018, cu Statutul Elevului, art. 41 – 44, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 4742 din 10.08.2016, în temeiul art. 21 alin. (1), art. 80 alin. (2), art. 86 alin. (1) și (2) și art. 94 alin. (2) lit. g) și s) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Regulamentul de organizare și de funcționare al Școlii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu”, partea a VII-a, cap. 3, dezbătut și aprobat și în cadrul Consiliului Elevilor.

În școala noastră, acest for de reprezentare a elevilor, este compus din reprezentanții celor 19 clase gimnaziale, aleși de fiecare colectiv la începutul anului școlar, reprezentanți din rândul cărora au fost desemnați, prin vot, în prima întâlnire a Consiliului, membrii Biroului Executiv.

Având în vedere numărul mare de elevi și de clase, pentru a ne desfășura activitatea în condiții optime, am ales câte un vicepreședinte care să coordoneze activitatea fiecărui nivel, după cum urmează:

Președinte  –  Andrei Cimpoieru, clasa a VII-a A

Vicepreședinți 

  •  Andrei Alexe, clasa a V-a B
  • Alin Teodor Boariu, clasa a VI-a B
  • Maria Petrache, clasa a VII-a C
  • Mihai Pascu, clasa a VIII-a A

Secretar  –  Andreea Matei, clasa a VII-a D

keyboard_arrow_up