Înscriere în învățământul primar 2023

folder_openINSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE
commentNiciun comentariu

NUMĂR LOCURI ELEVI ȘI NUMĂR CLASE PREGĂTITOARE

Conform Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2023 – 2024, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” va avea:

 • 6 clase de Pregătitoare
 • 136 locuri elevi

ARONDARE STRĂZI / ADRESE

 • STR. ABATAJULUI – SECTOR 5;
 • STR. BARAJULUI – SECTOR 5;
 • STR. BRÂULUI –  SECTOR 5;
 • STR. BRĂTĂȘANCA NR.1 (numere impare) – SECTOR 5;
 • STR. CARACAL – SECTOR 5;
 • STR. CONSECVENȚEI – SECTOR 5;
 • STR. COSOVENI – SECTOR 5;
 • ALEEA COSTINEȘTI – SECTOR 5;
 • STR. GAȘPAR DUMITRU-  SECTOR 5;
 • STR. GAROAFEI –  SECTOR 5;
 • INTR. GAROAFEI – SECTOR 5;
 • STR. IOVAN IOAN – SECTOR 5;
 • STR. JIBLEA – SECTOR 5;
 • STR. MIULEȘTI – SECTOR 5;
 • ȘOS. ALEXANDRIA NR.1- 15 (numere impare), NR. 2- 78 (numere pare) – SECTOR 5;
 • STR. SCOARȚEI – SECTOR 5;
 • STR. SUCEVIȚA – SECTOR 5;
 • STR. SURĂNEȘTI – SECTOR 5;
 • STR. TAIGA – SECTOR 5;
 • STR. ȘTEFEȘTI – SECTOR 5;
 • STR. TEIUȘ – SECTOR 5;
 • STR. TOBOȘARI – SECTOR 5;
 • STR. VĂLENI – SECTOR 5;
 • STR. PUCHENI NR. 44-T (numere pare) – SECTOR 5.

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE, TERMENE ȘI DOCUMENTE

Prima etapă de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024
 • 3 mai – 18 mai 2023 – completarea, depunere și validarea cererilor-tip de înscriere
 • 19 – 22 mai 2023 – procesarea cererilor-tip de înscriere și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
 • 23 mai – 29 mai 2023 – procesarea cererilor-tip de înscriere prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea (în limita locurilor disponibile) sau respingerea cererilor acestora;
 • 30 mai 2023 – repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție;
 • 31 mai 2023 – afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.
 • CE COPII POT FI ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 –  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar*, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița**, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz.

 • CUI SE ADRESEAZĂ EVALUAREA CJRAE/CMBRAE ?

⇒copiilor care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și nu au frecventat grădinița

⇒copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și care s-au întors din străinătate.

 • Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 5 – 26 aprilie 2023
 • LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?
 • Părintele poate opta:
 • pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie
 • pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie:în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Notă: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

Criterii generale de departajare a copiilor al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare

Stabilite prin OME nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024)

 1. a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului;
 2. b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
 • În cazul în care numărul cererilor de înscriere de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate mai sus, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criterii.
 • Se vor aplica întâi criteriile generale şi apoi, dacă mai este cazul, criteriile specifice.
Procedură înscriere în învățământul primar pentru anul școalar 2023 – 2024, cerere și acord
Procedura de sistem privind înscrierea copiilor și constituirea formațiunilor de elevi în învățămâmtul primar în anul 2023 – 2024
Cerere înscriere clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023 – 2024
Declarație – Acord Părinte

Articole recente

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up