100 de Zile de Școală

„100 DE ZILE DE ȘCOALĂ”

În fiecare an, începerea școlii reprezintă o nouă călătorie pentru cei mici, o aventură plină de descoperiri și învățături. Un moment crucial în această călătorie este sărbătorirea celor prime 100 de zile de școală, un prag simbolic care marchează integrarea lor în mediul școlar. Proiectul „100 de Zile de Școală” vine cu scopul de a conștientiza și marca acest moment, aducând bucurie și satisfacție în rândul elevilor, cadrelor didactice și părinților.

Scopul fundamental al proiectului este de a conștientiza statutul de școlar și de a sărbători împreună primele 100 de zile de școală. Acest moment nu este doar o simplă sărbătoare, ci și o oportunitate de a crește prestigiul clasei și al școlii în comunitate. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au ca obiectiv central implicarea activă a copiilor în activități nonformale, contribuind astfel la creșterea calității actului educativ.

Obiectivele Proiectului

  1. Implicarea efectivă a copiilor în activități nonformale: Proiectul oferă oportunitatea elevilor de a participa activ la diverse activități, dezvoltându-și astfel abilitățile și creativitatea.
  2. Identificarea propriilor valori și ale grupului: Elevii vor avea șansa de a-și descoperi și evidenția propriile valori, consolidându-și identitatea și aducându-și contribuția unică la grupul lor.
  3. Dezvoltarea sentimentului de apartenență la grup: Prin participarea la proiect, elevii vor experimenta un sentiment de comunitate și solidaritate, întăririi legăturilor dintre colegi.
  4. Valorificarea simțului estetic: Proiectul încurajează elevii să-și dezvolte simțul estetic prin realizarea colecțiilor de obiecte și exprimarea creativă.
  5. Dezvoltarea spiritului critic și autocritic: Elevii vor învăța să aprecieze colecțiile de obiecte personale și ale colegilor, dezvoltându-și astfel spiritul critic și autocritic.
  6. Cunoașterea și respectarea valorilor actualei generații: Proiectul oferă oportunitatea de a realiza legături între universul copilăriei actuale și cel al părinților lor, promovând înțelegerea și respectul între generații.
  7. Stimularea și promovarea creativității elevilor: Elevii sunt încurajați să-și dezvolte creativitatea prin realizarea colecțiilor de 100 de obiecte, exprimându-și astfel individualitatea.
  8. Conștientizarea afectivității de grup: Proiectul promovează coeziunea și legăturile emoționale dintre elevi, contribuind la formarea unei comunități unite.
  9. Stimularea interesului părinților: Prin implicarea directă și indirectă a părinților în realizarea colecțiilor de 100 de piese, proiectul își propune să stimuleze interesul și participarea lor activă.
  10. Promovarea imaginii clasei/școlii în comunitate: Proiectul contribuie la consolidarea imaginii clasei și a școlii în cadrul comunității locale, evidențiind contribuția lor la educația și dezvoltarea copiilor.

Prin proiectul „100 de Zile de Școală,” se dorește nu doar sărbătorirea unui moment special, ci și oferirea unei platforme prin care elevii pot crește și se pot dezvolta în moduri multiple. Această sărbătoare marchează nu doar începutul școlarizării, ci și oportunitatea de a construi relații, de a-și dezvolta creativitatea și de a se implica în mod activ în viața școlară. Prin aceste activități, fiecare elev și fiecare părinte devin parte integrantă a unei comunități educaționale unitare și dinamice.

ERASMUS – Fabule
ERASMUS+
keyboard_arrow_up