Predarea activă este o metodă educațională în care accentul este pus pe implicarea activă a elevilor în procesul de învățare. Această abordare se opune metodelor tradiționale de predare, în care elevii sunt mai pasivi și absorb informația prezentată de către profesor. Iată câteva aspecte-cheie legate de predarea activă:

Interacțiunea Elevilor: Predarea activă promovează interacțiunea activă între profesor și elevi, precum și între elevi. În acest context, elevii nu sunt doar receptori pasivi de informații, ci sunt implicați în discuții, activități practice și colaborare.
Metode Variate de Predare: Profesorii folosesc o varietate de metode pentru a susține predarea activă, inclusiv discuții de grup, studii de caz, activități practice, jocuri de rol, proiecte și experimente. Aceste metode încurajează gândirea critică și aplicarea practică a cunoștințelor.
Centrare pe Elev: Predarea activă este centrată pe elev, luând în considerare stilurile individuale de învățare și ritmul fiecărui elev. Elevii sunt implicați în procesul decizional și au mai multă responsabilitate pentru propriul lor învățare.
Feedback Constant: Profesorii oferă feedback constant și specific elevilor, ghidându-i în direcția corectă și încurajându-i să își îmbunătățească performanța. Acest tip de feedback contribuie la dezvoltarea unei înțelegeri mai profunde și la îmbunătățirea continuă.
Colaborare și Comunicare: Elevii sunt încurajați să colaboreze și să comunice între ei în cadrul activităților de învățare. Aceasta dezvoltă abilitățile sociale, precum și capacitățile de lucru în echipă.
Soluționarea Problemei: Predarea activă încurajează rezolvarea de probleme și aplicarea cunoștințelor în contexte practice. Elevii sunt adesea puși în situații în care trebuie să aplice informațiile într-un mod creativ și relevant.
Inovație Tehnologică: Integrarea tehnologiei în procesul de predare poate sprijini și îmbunătăți predarea activă. Folosirea instrumentelor tehnologice poate oferi noi modalități de explorare a subiectelor și interacțiunea cu materialele educaționale.
Sesiuni de Întrebări și Răspunsuri: Profesorii încurajează discuții deschise și sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru a evalua înțelegerea elevilor și pentru a clarifica eventualele confuzii.
Predarea activă se bazează pe ideea că elevii învață cel mai bine atunci când sunt implicați activ în procesul de învățare și când au oportunitatea să aplice cunoștințele dobândite în situații practice și relevante. Această abordare contribuie la dezvoltarea gândirii critice, abilităților de comunicare și a capacităților de rezolvare a problemelor ale elevilor.
Activitatea elevilor clasei Pregătitoare C în învățarea literei C – Prof. Înv. Clara Copăceanu
Activitatea elevilor clasei Pregătitoare C la ora de matematică, prin jocuri cu numerele 0-20. – Prof. Înv. Clara Copăceanu
Proiectul „Bucureștiul Nostru”
Mișcarea națională „Și eu trăiesc sănătos!” – SETS: Educație pentru un viitor sănătos
keyboard_arrow_up